Brottor Anvileburn

Ponosan patuljački svećenik

Description:

STR 14 +1

DEX 10 +0

CON 18 +4

INT 14 +2

WIS 18 +4 (Awa 16/Com 20)

CHA 16 +3

Skills:

Spelcraft 9 K:Arcana 8 K:Religion 9 Craft 11 Sense motive 15 K:Nobility 8 K:Law 8 K:Forgery 8 Concentration 20 Perception 8 Search 9 Heal 11 Preform(Ora) 6 Diplomacy 3

Flaws: Rough & Loud

Traits: Suspicious & Distincitve

Feats: Forgeheart, Augmented Healing, Skill Focus(craft), ex. Thunder Twin, Imbued Healing, Divine Shield

Domains: War, Good, Inqusition

HP:68

Speed: 20ft Initiative: 0

AC: 24 (+1 Heavy Plate & +1 Large Nephelium Shield) Touch: 10 Flatfooted: 20

Melee Attack Giantbane(Battleaxe)+9 / 1D8+2 / x3

Ranged Attack Heavy Crossbow +6 / 1D10 / 19-20×2

Saves: Fortitude: 9 (vs spells 11, vs poisons 11, vs spell poison 13) Reflex: 3 (vs spells 5) Will: 12 (vs spells 14)

Bio:

Priča o ponosnoj patuljačkoj obitelji Anvileburn počinje oko 1000 godine, kada je mome djedu Rutgaru, poznatom kiparu ukazana čast da isklesa pročelje ogromnih vrata (the Gates) na ulazu u glavni grad Great Rifta-Underhome. Odrarivši takav veliki projekt Rutgar Anvileburn zapisuje obiteljsko ime na kartu poznatijih patuljačkih obitelji. Stekavši slavu i financijsku stabilnost Rutgar prestaje sa kiparstvom i okreće se novom izazovu-obitelji. Dobivši prinovu Rutgar svoga sina (moga oca) imenuje Eberk. Odgajajući Eberka Rutgar počinje shvačati kompleksnost roditeljskih obaveza te stoga odluči napisati Obiteljski Predložnik tj. knjigu koja govori o uspješnom odgoju patuljačke djece i čije se smjernice unutar obitelji Anvileburn moraju poštivati. U jednom od pogljavlja Rutgar objašnjava zašto i kako svaka sljedeća prinova nesmije imati isto zanimanje svoga roditelja (u slučaju otac-sin/majka-kćer), tj. da je roditelj dužan dijete učiti osnove svog zanata ali da dijete kada odraste nesmije nastaviti roditeljskim stopama već ići novim putevima i suresti se sa novim problemima. Na taj način kroz duži vremenski period osigurati smanjenje obiteljskih mana i povečanje prilagodljivosti raznim životnim situacijama. I tako držeći se svojih principa Rutgar uz svoje vještine Ebereku počinje pokazivati vještine obrade metala. Eberek sada već dobar metalni radnik seli iz Underhoma u mali trgovački/kovački grad Hammer and Anvile. Tamo otvara svoju radnju no nema zapaženijih uspjeha. Nakon 15-ak godina provedenih kovajuči oklope i štitove za patuljačke patrole Eberek nastavlja lozu Anvileburn sa novom prinovom Brottorom. Pridržavajući se uputa is obiteljskog priručnika prenosi na mene osnovna znanja kovanja metala no pokužava me zaintrigirati za svečenički način života. Nakon dječačkih godina provedinih u blizini peći odlučujem se ostaviti kovanja i sreću potražiti duhovnom gradu Eartheartu kao ministrant u crkvi največeg patuljačkog borca Klangedina Srebrobradog. Odrastajući u crkvi počinjem shvačati da se svijet i ljudi oko mene ne dijele na crne i bijele nego da postoje nijanse sivog. Odlučujem iskoristit svoje znanje i moći u borbi protiv nijansi sivog pogotovo unutar crkve koja mora uvijek imati aureolu BIJELE boje…..godine 1372 moj novi put počinje, krećem prema sjeveru uz budno oko Klangedina Srebrobradog.

Brottor Anvileburn

The Forge of Gods Gigi