Main Page

Tokom svojih herojskih podviga naši pustolovi su se susreli s mnogim izazovima i tako dobili priliku testirati svoje granice i steći nova znanja.

Želja za pustolovinom naše silne junake je odvela u samo srce Faeruna:

Ovo je kratak pregled njihovih doživljaja:

Jedna je zagonetka međutim uporno proganjala ovu družinu.

Main Page

The Forge of Gods roncho